Isıtma Sistemleri

“Bir ve birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemine ısıtma; bu işlemleri yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir. Isınma ihtiyacı, insan vücudu ile çevresi arasındaki ısı alışverişi ile bir ısı değişimi dengesi kurma ve ısıl konfor ortamını sağlama gereğinden doğmuştur. İnsanların barındığı veya çalıştığı binalarda ısıl konfor şartları verimli çalışma ve sağlık yönünden önemlidir. Isıl konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve makineler için de gereklidir.

 

Isıtma sistemleri genel olarak dört ana gruba ayrılır.

1.Merkezi ısıtma (Bina altından ısıtma)
2.Tekil ısıtma (Kat ve villa ısıtması)
3.Bölgesel ısıtma (Uzaktan ısıtma)
4.Sıcak hava ile ısıtma”…